Mogelijkheden

Locaties, kist en rouwvervoer…

In de huidige tijd is er enorm veel mogelijk, ook op uitvaartgebied. Steeds vaker maken mensen daarbij hun eigen keuzes, wordt er afgeweken van tradities van vroeger en laten nabestaanden vooral hun hart spreken. Zo zijn er tal van mogelijkheden op gebied van locaties, kist en rouwvervoer. Samen kunnen we uw wensen en de verschillende mogelijkheden onderzoeken en proberen het afscheid zo vorm te geven dat het past bij u en uw naasten. Daarbij streef ik naar: Tonen wat uw hart wil zeggen!

Het bespreken van uw eigen uitvaart

Steeds meer mensen bereiden zich vooraf voor op hun afscheid van het leven. Als u weet dat u spoedig komt te overlijden of wanneer u het belangrijk vindt dat iemand op de hoogte is van uw wensen voor het geval u komt te overlijden, dan is het met mij bespreken hiervan een mogelijkheid. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Na het afscheid

Een paar weken na de uitvaart kom ik graag nog een keer bij u langs om te horen hoe het met u gaat. Uiteraard praten we dan ook even na over het afscheid en over hoe u het ervaren hebt. Goed afscheid nemen is belangrijk voor degenen die achterblijven. Indien gewenst kan ik u helpen met de afwikkeling van de verzekering.

De uitvaart is de spiegel van het leven dat geleefd is.